Steve Jobs

bol americký podnikateľ, vizionár a objaviteľ. Bol spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom firmy Apple Inc., výkonným riaditeľom a najväčším akcionárom spoločnosti Pixar Animation Studios a tiež zakladateľom a výkonným riaditeľom firmy NeXT Inc.

„Tvoj čas je obmedzený, tak ho nepremárni tým, že budeš žiť život niekoho iného. Nenechaj sa vlákať do pasce dogmy a žiť podľa myslenia iných. Nedovoľ, aby hluk ostatných názorov prekričal tvoj vlastný vnútorný hlas. A čo je najdôležitejšie, maj odvahu a nechaj sa viesť vlastným srdcom a intuíciou.“