Albert Einstein

bol pôvodom nemecký teoretický fyzik. Vyvinul všeobecnú teóriu relativity – jednu z dvoch piliérov modernej fyziky. Einsteinova práca významne ovplyvnila i filozofiu vedy. Pre široké publikum je dobre známa jeho rovnica ekvivalencie E = mc2.

„Každý je génius. Ale, ak budeš posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“

V roku 1921 získal Einstein Nobelovu cenu za fyziku za svoj „prínos v oblasti teoretickej fyziky“, zvlášť za objav zákona fotoelektrického javu, ktorý predstavuje medzník v evolúcii kvantovej teórie.