Zásady používania súborov cookies

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE A ANALYTICKÝCH NÁSTROJOV

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.karierapsa.sk (ďalej len „Webová stránka") (ďalej len „Prevádzkovateľ"), používa súbory cookie, podobné technológie  a analytické nástroje (ďalej len „súbory cookie“ alebo „cookies“).

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Aké cookies používame?

Táto Webová stránka používa cookies, ktoré sú nevyhnutné pre navigáciu na Webovej stránke, jej prevádzku a základné funkcie, na analýzu jej použitia a na analýzu návštevnosti prostredníctvom nástroja Google Analytics. Zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov služby Google Analytics sú uvedené tu: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk. Súbory cookie môžu byť tiež použité na štatistické údaje o používaní Webovej stránky bez osobnej identifikácie jej používateľov.  

Webová stránka nevyužíva cookies, podľa ktorých by bolo možné Vás priamo alebo nepriamo identifikovať. Informáciu o IP adrese pripojenia po jej získaní anonymizujeme.

Doba uchovávania cookies

Na Webovej stránke môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým Webovú stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie, avšak uchovávajú sa maximálne po dobu 13 mesiacov.

Cookies tretích strán

Webová stránka nepovoľuje používanie súborov cookies od tretích strán a nevyužívajú sa služby tretích strán, ktoré používateľom Webovej stránky posielajú súbory cookies.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na Webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Všetky súbory cookies uložené vo Vašom počítači môžete vymazať a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ukladanie týchto súborov. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve portálu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

Vypnutie resp. zakázanie niektorých cookies  môže mať negatívny dopad na funkčnosť tejto Webovej stránky.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Tieto Zásady používania súborov cookies a analytických nástrojov môžu byť z času na čas aktualizované aj bez upozornenia, preto odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na linku https://karierapsa.sk/document/cookies-policy/sk.

Tieto Zásady používania cookies a analytických nástrojov nadobúdajú platnosť dňa 25. mája 2018.

Copyright© 2018 PCA Slovakia, s.r.o. Všetky práva vyhradené.